Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do bezstronnego sądu SK 42/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Mirosława J., Jacek B.

O stwierdzenie niezgodności art. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy i art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych są niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;