Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusze celni - zwolnienie ze służby K 1/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie, że art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej wprowadzający do ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej w art. 25 ust. 1 nowe pkt 8a i 8b oraz w art. 61 nowe brzmienie ust. 2 - jest niezgodny z art. 42 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;