Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyrażania zgody na wycięcie drzewa z pasa drogowego K 9/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Wniosek o zbadanie zgodności art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z art. 2,5 oraz 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim uzależnia zgodę na wycięcie drzewa z pasa drogowego od zastąpienia go innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.