Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tłumacz przysięgły - warunki wykonywania zawodu SK 91/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Bernard Ł.

O stwierdzenie niezgodności:

art. 33 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1 i z art. 2 Konstytucji RP;

art 35 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego z art. 2 Konstytucji RP;