Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Praca tymczasowa; właściwość miejscowa sądu pracy P 121/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona z P 122/15 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 121/15)

Połączone pytania prawne czy art. 24 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.