Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu SK 39/15

Podmiot inicjujący postępowanie: A. i D. M.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 136 w związku z art 114, 115, 137, 140 i 216 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 64 ust. 1 i ust. 2, art. 32, art. 21 ust. 2, Konstytucji RP w związku z art. 7 i 2 Konstytucji RP.