Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu SK 44/15

Podmiot inicjujący postępowanie: M. M., Ł. J., M. P., D. J., A. A., W. O., S. T., U. P., M. M., M. K.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 87 § 3 w związku z art. 302 § 3 Kodeksu postępowania karnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim pozbawia osobę nie będącą stroną prawa do drogi sądowej w przypadku wydania przez prokuratora decyzji na podstawie art. 87 § 3 kp.k. o odmowie udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym.