Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba cywilna K 6/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawa połączona z K 8/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 6/16)

Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. - art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym pkt 9, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – z art. 2, art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
- art. 1 pkt 12 Ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 53 ustawy o służbie cywilnej – z art. 2 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
- art. 1 pkt 13 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 53a ustawy o służbie cywilnej – z art. 2, art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 153 ust. Konstytucji RP,
- art. 2 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 33c ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, z art. 2 Konstytucji,
- art. 6 ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji;
II. 1) art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uchyla w art. 54 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej ust. 1 z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
2) art. 53a ustawy o służbie cywilnej dodanego przez art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
3) art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, a także z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP.