Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - brak ustawowo zdefiniowanego pojęcia "osoby stosujące przemoc w rodzinie" a tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie K 33/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miasta Zakopane

Wniosek oz badanie zgodności:
- art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 2 i art. 18 Konstytucji RP;
- art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 2 i art. 48 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 6 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 18, art. 71 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 9a ust. 3 pkt 3-6, ust. 4 i 5 oraz ust. 11 pkt 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 16 ust. 2 zdanie drugie i art. 2 Konstytucji RP;
- art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 16 ust. 2 zdanie drugie i art. 2 Konstytucji RP;
- art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 2 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;
- art. 12a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 175 Konstytucji RP.