Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności P 20/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Pytanie prawne, czy art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od połączenia kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności oraz wymierzenia w ich miejsce kary łącznej pozbawienia wolności w sytuacji, gdy skazany nie uchyla się od wykonania kary ograniczenia wolności, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.