Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aktualny odpis z księgi wieczystej jako jedyny sposób na wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikającego z prawa własności nieruchomości SK 44/20

Podmiot inicjujący postępowanie: A.T.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.