Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów SK 1/20

Podmiot inicjujący postępowanie: M. K.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art, 184 ust, 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 70 ust. 4, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.