Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SK 136/20

Podmiot inicjujący postępowanie: M. J.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 4241 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zwrotu: „a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe”, z:
- art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
- art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
- art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
2)art. 4245 § 1 pkt 5 ustawy –  Kodeks postępowania cywilnego z:
- art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
- art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
- art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.