Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosowanie sankcji karnych w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy dopuścili się samowolnego opuszczenia swojej jednostki lub wyznaczanego miejsca przebywania albo pozostają poza nim samowolnie P 8/22

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie

Pytanie prawne czy art. 338 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.