Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykonywanie czynności ustawowo zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych podczas świadczenia usług detektywistycznych – brak dostatecznej określoności czynu zabronionego SK 139/20

Podmiot inicjujący postępowanie: K. Ł.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 45 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych „w zakresie, w jakim określa znamiona czynu zabronionego”, z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 2 Konstytucji RP.