Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres działania sejmowej komisji śledczej U 4/24

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Posłów na Sejm

Wniosek o zbadanie zgodności o zbadanie zgodności:
1) art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (M. P. poz. 70; dalej jako „zaskarżona uchwała”)
- z art. 2 i art. 111 ust. 1 Konstytucji RP; 
2) art. 2 pkt 1,3 i 6 zaskarżonej uchwały
- z art. 10 i art. 95 ust. 2 Konstytucji RP.