Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie wysokości świadczenia emerytalnego na skutek korzystania przez ubezpieczonego ze zwolnienia chorobowego ,,przed” lub ,,po” osiągnięciu rocznej podstawy wymiaru składek SK 22/20

Podmiot inicjujący postępowanie: S. M.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 1 lit. a i b w związku z  art.  4  pkt  5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, ze zm.)  w związku z art. 19 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 13  października 1998 r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, ze  zm.)  z:

1) art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 32 ust. 1 i 2  oraz art. 67 Konstytucji,
3) art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 67 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.