Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konsekwencje ustawy o biopaliwach K 33/03

O stwierdzenie niezgodności:
1) art. 12 ust. 1 i 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych z art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
2) art. 12 ust. 1 i 6 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 31 Konstytucji RP,
3) art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 76 Konstytucji RP;