Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego w związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi Prezes TK Julii Przyłębskiej, 04.10.2017 r.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego informuje, że zgodnie z ustawą z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, stan spoczynku nie przysługuje Prezesowi Trybunału z racji pełnionej funkcji Prezesa. Stan spoczynku po zakończeniu kadencji nabywa każdy sędzia Trybunału jako „sędzia”.

1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska nie posiada obecnie uprawnień emerytalnych, ponieważ nie osiągnęła jeszcze odpowiedniego wieku, który uprawnia ją do pobierania emerytury.  Zestawienie Prezes TK z I Prezes Sądu Najwyższego przez Redakcję „Super Expressu” jest manipulacją, bowiem Pani Małgorzata Gersdorf osiągnęła już wiek emerytalny.

2. Uposażenie z tytułu przejścia w stan spoczynku jest jednakowe dla wszystkich sędziów TK, niezależnie od momentu odejścia w stan spoczynku. Wynosi 75% wynagrodzenia sędziego Trybunału, bez dodatków służbowych. Taka sama zasada (75% wynagrodzenia) jest podstawą dla naliczania uposażenia w stanie spoczynku także sędziom sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

3. W aktualnym stanie prawnym uposażenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stanowi suma 18 085,86 zł. Pobiera je obecnie 31 sędziów TK w stanie spoczynku. Są to m. in. byli Prezesi i Wiceprezesi TK: Andrzej Zoll, Bohdan Zdziennicki, Jerzy Stępień, Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat oraz sędziowie TK: Jerzy Ciemniewski, Zbigniew Cieślak, Teresa Dębowska-Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Wiesław Johann, Marek Kotlinowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Teresa Liszcz, Maria Łabor-Soroka, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Stanisław Pawela, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb.

4. Wysokość uposażenia na rzecz sędziego w stanie spoczynku w 2024 roku nie jest obecnie znana, zatem operowanie kwotą 18 tys. zł przez niektóre media jest nieuprawnione. Prezes Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęła swoją kadencję jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015 roku i zakończy ją za siedem lat, zatem wszelkie spekulacje dotyczące wysokości jej świadczenia z tytułu stanu spoczynku w chwili obecnej są bezzasadne i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego