Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Marszałka Sejmu

W dniu dzisiejszym wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego wniosek Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie dwóch sporów kompetencyjnych między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym.

Sprawa zarejestrowana jest pod sygnaturą Kpt 1/20.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawa będzie rozpoznawana w pełnym składzie.

Z kolei według art. 86 ust. 1  ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

W tym stanie rzeczy postępowanie przed Sądem Najwyższym zarejestrowane pod sygnaturą BSA I-4110-1/20 z wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego, rozpoznawanego przez trzy Izby Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu, podobnie jak w sprawach III CZP 94/19, I KZP 1/20 oraz I KZP 14/19.

Pisma procesowe zostały do wszystkich uczestników postępowania, w tym do I Prezesa Sądu Najwyższego doręczone w dniu dzisiejszym.


Julia Przyłębska

Prezes Trybunału Konstytucyjnego