Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Problematyka skargi konstytucyjnej – konferencja prasowa

6 listopada 2014 roku odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym konferencja prasowa „Problematyka skargi konstytucyjnej” z udziałem Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego i dyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Beaty Szepietowskiej. W trakcie konferencji przedstawione zostały informacje o problemach związanych z funkcjonowaniem instytucji skargi konstytucyjnej. Mianowicie o tym, dlaczego tak wiele skarg konstytucyjnych spośród tych, które wpływają do Trybunału Konstytucyjnego, nie trafia do postępowania merytorycznego oraz najczęstszych błędach, jakie popełniają skarżący. Dyrektor Beata Szepietowska wyjaśniła też, na czym polega wstępna kontrola skargi konstytucyjnej, ile trwa i dlaczego czasami tak długo. Przedstawiła też dane statystyczne, z których m.in. wynika, iż na 4613 skarg, które wpłynęły do Trybunału od 17 października 1997 r. do 5 listopada 2014 r., jedynie 862, czyli około 18 proc. zostało przekazanych do merytorycznego rozpoznania.

Zobacz statystykę

Więcej o dopuszczalności wnoszenia skargi konstytucyjnej do TK:

trybunal.gov.pl/podstawowe-informacje/skarga-konstytucyjna/

trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/DopuszczalnoscZlozeniaSkargi.pdf