Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja w sprawie publikowania rejestru umów.

Data złożenia petycji: 09.08.2017

Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Treść petycji: w załączeniu

Sposób załatwienia petycji: rozpatrzona negatywnie