Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja wielokrotna w sprawie niezwłocznego rozpatrzenia wniosku grupy posłów z dnia 27 października 2017 r. (sygn. K 13/17)

Data wpłynięcia pierwszej petycji: 19.06.2018

Podmiot wnoszący petycję: osoby fizyczne

Treść petycji: w załączeniu

Okres oczekiwania na dalsze petycje: do 22 lipca 2018 r.

Sposób załatwienia petycji: przyjęcie wielokrotnej petycji


Treść petycji wielokrotnej w sprawie niezwłocznego rozpatrzenia wniosku grupy posłów z dnia 27 października 2017 r. (sygn. K 13/17):
PETYCJA W SPRAWIE NIEZWŁOCZNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU GRUPY POSŁÓW Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (SYGN. K 13/17) [Załącznik 1]

Zgodnie z zarządzeniem nr 13 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2018 r. wszystkie petycje w sprawie niezwłocznego rozpatrzenia wniosku grupy posłów z dnia 27 października 2017 r. (sygn. K 13/17) kierowane do Trybunału Konstytucyjnego będą rozpatrywane łącznie: 
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R. [Załącznik 2]

Informacja w sprawie wielokrotnej petycji o niezwłoczne rozpatrzenie wniosku grupy posłów z dnia 27 października 2017 r. (sygn. K 13/17)
[Załącznik 3]