Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja wielokrotna nr 1/2019 o rozpatrzenie wniosku dotyczącego niekonstytucyjności aborcji eugenicznej (sygn. akt K 13/17)

Podmiot wnoszący petycję: osoby fizyczne bezpośrednio lub za pośrednictwem Fundacji Życie i Rodzina.

Treść petycji: w załączeniu.

Wnioskodawcy nie wyrazili zgody na publikacje swoich danych osobowych.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego nr 4/2019 petycje w sprawie wniosku dotyczącego niekonstytucyjności aborcji eugenicznej (sygn. akt K 13/17) przekazane indywidualnie  lub za pośrednictwem Fundacji Życie i Rodzina będą rozpatrzone łącznie. Okres oczekiwania na dalsze petycje: do 16 maja 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie petycji wielokrotnej nr 1/2019: