Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja wielokrotna nr 2/2019 o niezwłoczne rozpatrzenie sprawy o sygn. K 23/14

Podmiot wnoszący petycję: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa oraz osoby fizyczne bezpośrednio.

 

Treść petycji: w załączeniu.

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego nr 5/2019 petycje o niezwłoczne rozpatrzenie sprawy o sygn. K 23/14 będą rozpatrzone łącznie.

 

Okres oczekiwania na dalsze petycje: do 24 maja 2019 r.

 

 

Ogłoszenie w sprawie petycji wielokrotnej nr 2/2019: