Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja nr 1/2019 w sprawie wyznaczenia terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r.

Podmiot wnoszący petycję: Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Treść petycji: w załączeniu.

Wnioskodawcy nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Sposób załatwienia petycji: przekazana informacja o wyznaczonym terminie rozprawy w sprawie o sygn. P 4/18.