Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja nr 1/2023 w sprawie jak najszybszego rozpoznania skargi konstytucyjnej o sygn. SK 93/22

Podmiot wnoszący petycję: adw. Robert Pogorzelski.

Treść petycji: w załączeniu.

Sposób załatwienia petycji: przekazana informacja o stanie sprawy SK 93/22.