Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja nr 1/2024 w sprawie podjęcia kroków sprzyjających ochronie praworządności w Polsce

Podmiot wnoszący petycję: Roman Jacek Arseniuk.

Treść petycji: w załączeniu.

Sposób załatwienia petycji: przekazana informacja o wystąpieniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2024 r.