Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja nr 2/2023 o podjęcie czynności w sprawie o sygn. K 6/22

Podmiot wnoszący petycję: adw. Robert Pogorzelski.

Treść petycji: w załączeniu.

Sposób załatwienia petycji: przekazana informacja o stanie sprawy K 6/22.