Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja nr 2/2024 w sprawie podjęcia rozstrzygnięcia skargi konstytucyjnej SK 140/20

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody podmiotu wnoszącego petycję na ujawnienie imienia i nazwiska.

Treść petycji: w załączeniu.

Sposób załatwienia petycji: przekazana informacja o wyznaczonym terminie rozpatrzenia sprawy SK 140/20.