Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do artykułu red. Piotra Żytnickiego "Sędzia Trybunału łamał prawo", który ukazał się 25.05.2019 r. w dzienniku "Gazeta Wyborcza".

Sprostowanie

W nawiązaniu do artykułu Pana Redaktora Piotra Żytnickiego, który ukazał 25.05.2019 r. w Gazecie Wyborczej (Sędzia Trybunału łamał prawo – str. 4) informuję, że artykuł jest nierzetelny i wprowadza czytelnika w błąd.

Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu nierzetelnego artykułu redaktora Piotra Żytnickiego, który nie czekając na odpowiedź biura prasowego Trybunału Konstytucyjnego (nie pozostającego w zwłoce z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), opublikował artykuł pełen przekłamań i oszczerstw.

Redaktor Piotr Żytnicki sugeruje, iż sędzia Wojciech Sych rzekomo w latach 2001-2004 łamał przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych, zasiadając w radzie nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gnieźnie, mimo zmiany przepisów, które mówiły, że „sędzia nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego”.

Sędzia Wojciech Sych z zasiadania w radzie nadzorczej Urbis sp. z o.o. zrezygnował w czerwcu 2002 roku wraz z upływem okresu, na który uzyskał po raz ostatni zgodę od ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu – Michała Laskowskiego.

Informacja o tym, że sędzia Wojciech Sych został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w 12 sierpnia 2004 r. nie ma pokrycia ze stanem faktycznym i stanowi niedopatrzenie obowiązków osób za to odpowiedzialnych.

Jakub Kozłowski

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego