Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w trakcie konferencji prasowej w dniu 18 października 2016 r. poświęconej „patologiom przy reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie”.