Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Informacja w sprawie artykułu red. Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowanego „Listy do sędziów TK trafiają najpierw na biurko Mariusza Muszyńskiego” (Dziennik Gazeta Prawna z 23 lutego 2017 r. w wersji papierowej oraz tekst zamieszczony na stronie internetowej dziennik.pl)

Biuro Trybunału Konstytucyjnego informuje, że treści dotyczące rzekomego kontrolowania prywatnej korespondencji sędziów TK, opublikowane w artykule red. Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowanym „Listy do sędziów TK trafiają najpierw na biurko Mariusza Muszyńskiego” (Dziennik Gazeta Prawna z 23 lutego 2017 r. w wersji papierowej oraz tekst zamieszczony na stronie internetowej dziennik.pl), są nieprawdziwe.

Uregulowanie obiegu korespondencji w TK, jakie zostało przeprowadzone przez sędziego M. Muszyńskiego, ma na celu właśnie unikanie ewentualnych pomyłek mogących prowadzić do otwarcia korespondencji prywatnej w procesie wpływu i przekazywania jej do właściwych komórek wewnętrznych. O tym fakcie i zasadach postępowania z korespondencją wpływającą sędziowie oraz pozostali pracownicy TK zostali poinformowani.