Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Zaśkiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 4607299 i 4607699), wyrok z 30 listopada 2004 r.