Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Zawadka przeciwko Polsce (skarga nr 48542_99), wyrok z 23 czerwca 2005 r. [tłumaczenie robocze MS]