Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Rosenzweig i Bonded Warehouses Ltd. przeciwko Polsce (skarga nr 51728_99), wyrok z 28 lipca 2005 r.