Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Bronk przeciwko Polsce (skarga nr 3084803), decyzja w sprawie dopuszczalności z 11 września 2007 r.