Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Lewandowski i Lewandowska przeciwko Polsce (skarga nr 15562_02), wyrok z 13 stycznia 2009 r.