Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Streszczenie wyroku w sprawie Miernicki przeciwko Polsce z 27 października 2009 r. (skarga nr 10847_02)