Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Streszczenie wyroku w sprawie Kachan przeciwko Polsce (skarga nr 11300_03), wyrok z 3 listopada 2009 r.