Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Felix Blau sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 1783_04), wyrok z 19 stycznia 2010 r.