Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce (wnioski nr 28975_04 i 33406_04), wyrok z 23 lutego 2010 r.