Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Henryk Urban i Ryszard Urban przeciwko Polsce (skarga nr 23614_08), wyrok z 30 listopada 2010 r.