Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Elcomp sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 37492_05), wyrok z 19 kwietnia 2011 r.