Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Rywin przeciwko Polsce (skarga nr 6091_06, 4047_07 i 4070_07), wyrok z 18 lutego 2016 r.