Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

C‑544_13 i C‑545_13__opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara z 3 marca 2015 r.