Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 maja 2016 r., nr 52/16, w sprawie C-30/15 P