Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (C-313_05), wyrok Trybunału z 18 stycznia 2007 r.