Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Krzysztof Filipiak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu (C‑314_08), wyrok Trybunału z 19 listopada 2009 r.