Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Dariusz Krawczyński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku (C‑426_07), wyrok Trybunału z 17 lipca 2008 r.